top of page
services1.jpg

קשיים התנהגותיים

למה אני מתכוונת במילים קשיים התנהגותיים?

הכוונה היא למאבקים ותגובות חוזרים ונשנים אשר משפיעים על הקשר בין הילדים לסביבתם (הורים, אחים, קבוצת השווים, גננת\ מורה או כל דמות אחרת בחייהם): הימנעות רבה, מופנמות, קושי להתנהל בסדר וארגון או צורך קיצוני בסדר, תגובות שמרגישות לא מותאמות, חוסר גמישות וזרימה, קושי לכבד את המרחב האישי, קושי בהבנת סיטואציות ועוד ועוד.

בדבריי כאן אני רוצה להתייחס למקור האפשרי של קשיים אלו- ההתפתחות הסנסורית- מוטורית וכמובן למענה ההתנהגותי שלנו כהורים.

הדוגמה הכי קלה להסבר היא הקשר בין וויסות חושי לוויסות התנהגותי\ רגשי. ילדים המתמודדים עם תחושתיות יתר בדרך כלל יציגו דפוס של הימנעות. בנוסף ההתמודדות עם הצפת המידע שהם חווים יביא לצבירת מתח אותה הם מפרקים בדרכים שונות שיכולות להיראות כהתנהגות לא מותאמת. גם הבנת גבולות קשורה ליכולת להבין את גבולות הגוף וזו מושפעת מהוויסות החושי.